08-410 98789 Kontakt@akademcare.se

När behöver du vår hjälp?

Du som bor hemma och behöver hjälp i det dagliga livet kan ansöka om hemtjänst hos din kommun. Efter att du har ansökt för hemtjänst så kontaktar dig en biståndshandläggare och gör en utredning av dina behov och beslutar om du har rätt till hemtjänst och i så fall vad du kan få hjälp med.

Vad du kan få hjälp med


Hemtjänsten kan hjälpa dig med servicetjänster som till exempel

  • inköp och ärenden
  • tvätt
  • städning
  • hemkörning av matlåda
  • social aktivitet som samvaro eller promenad.

Du kan också få hjälp med personlig omvårdnad som till exempel

  • hjälp med på- och avklädning
  • tillsyn
  • hjälp med toalettbesök
  • dusch och annan hygien.