08-410 98789 Kontakt@akademcare.se

Vi talar svenska, finska, persiska, ryska, turkiska, engelska, kurdiska och arabiska. Vi är multikulturell verksamhet med språkkunskap och kulturell kapacitet. Kontakta oss, så får vi gärna berätta mer.

AkademCare är en multikulturell verksamhet med språkkunskap och kulturell kapacitet. Kontakta oss, så får vi gärna berätta mer.