08-410 98789 Kontakt@akademcare.se

AkademCare finns tillgängliga för kunden sju dagar i veckan. Vi har telefontid under kontorstid kl. 08.00- 17.00 och nås via journummer under övriga tider.

AkademCare finns tillgängliga för kunden sju dagar i veckan. Vi har telefontid under kontorstid kl. 08.00- 17.00 och nås via journummer under övriga tider.
En av två kontaktmän är alltid tillgänglig för kunden om kunden vill uttrycka sina önskemål eller funderingar.
Våra kunder är delaktig i utformning av insatser i enlighet med sina önskemål och behov inom ramen för det aktuella biståndsbeslutet.
Våra genomförandeplaner upprättas av tillsammans med våra kunder och följs upp kontinuerligt, detta blir ett verktyg för kunden att anpassa insatsernas.
Vår personal tillämpar rehabiliterande förhållningssätt och har det som mål att kunden ska bibehålla
sina förmågor, funktioner och sociala kontakter. I fall det framkommer att den enskilde inte kan företräda sina egna intressen kommer dennes kontaktman att se till att en god man utses alt. en anhörig involveras.
Personalen på AkademCare får information om sekretess och tystnadsplikt i samband med teckning av anställningsavtal.
Vi har tillgång till personal som talar ditt språk: Persiska Ryska Turkiska Engelska Kurdiska Arabiska Finska Polska Thailändska