Hemtjänst

Personal

Vi försöker se till att vår personal långsiktigt stannar hos den enskilde för tryggheten och veta att personen du träffar känner till din bakgrund och dina vardagliga behov.

Enskilde

Efter att du blivit godkänd för att ha hemtjänst så kommer
vi utformar din hemtjänst tillsammans med dig, för att vara säkra på att utföra just dina behov inom vården.

Funderingar

Har du funderingar på att  förändrade behovet i din vardag eller har andra önskemål – du kan när som helst kontakta oss för justeringar.

Kontaktperson

Vid första steget utav din ”genomförandeplan” så kommer Samordnare att följa med tillsammans med er kontaktperson som kommer att utföra mesta delen av de insatser som du blivit beviljad utav er biståndshandläggare. Personalen bistår dig på olika sätt och blir den som känner dig och din bakgrund samt din medicinska tillstånd bäst. Kontaktpersonen arbetar dagtid måndag till fredag 

Matleverans till den enskilde som hon verkligen njuter av

Matlevereans

Hemtjänst kan också innebära att du får färdiglagad matleverans från Sodexo där dem har en ny matsedel för varje vecka. Hemtjänsten ska även kunna bidra till att du kan behålla och utveckla ditt sociala nätverk. 

Stäng meny