NYHETER

Följ oss via Facebook och Linkedin

Region Stockholm uppdaterar riktlinje för covid-19 inom hemtjänst.
2020-12-23
https://intranat.stockholm.se/Sidor/2020/3/Aldreforvaltningens-information-om-corona/
**************************
Danderyd kommun uppdaterar nya riktlinjer för covid-19 inom hemtjänsten
2020-12-23
https://www.danderyd.se/omsorg-och-socialt-stod/Utforarinformation/covid19/

**********************

AkademCare har utsedd personal som endast arbetar med misstänkta eller bekräftade
fall av Covid-19 för att förhindra smittspridning. Övrig personal arbetar med de personer med insatser som inte har misstänkt eller bekräftad smitta. För att uppnå bästa möjliga effekt ska förstärkningsteamen finnas dygnet runt. Särskilt viktigt med introduktion och utbildning för personal som ingår i förstärkningsteamet.

OBS! Ny regelverk gällande skydd mot smittspridning av Covid-19

Munskydd eller visir ska användas vid ansiktsnära vård- och omsorgsmoment hos äldre och brukare.
Ny riktlinje omfattar nu att all personal använder heltäckande visir eller munskydd för att minska risken
att smitta patienter och brukare med covid-19. Gäller vid vård och omsorg inom en armslängds avstånd.

2020-11-11

 Stor tack till alla medarbetare som strävar efter att nå nöjda kunder med vår bra resultat i kvalitetsarbete!

Verksamhetens ledning säkerställer att kompetensen hos personalen om smittvägarna, basala hygienrutiner, klädregler,skyddsutrustning och förstärkningsteam är god hos personalen, samt att all personal vet vad de ska göra vid upptäckt av misstänkt eller bekräftad smitta hos den enskilde,

2020-11-11

AkademCare satsar stort på medarbetarnas självmedvetenhet om hur man strävar efter att förhindra smittspridning av Covid-19 och hur våra kunder får de hjälp de verkligen behöver!

AkademCare närvarande vid internationella eldfesten

2014-03-16

AkademCare närvarade vid den internationella eld festen, där människor med olika kulturella bakgrund samlades och hade trevligt tillsammans. Där fick vår personal presentera verksamhetens idéer och tjänstebeskrivningar och kom i närmare kontakt med fler framtida potentiella kunder. Eldfesten är en mycket populär tradition bland en del Europeiska länder så väl Asien och Afrika.

Stäng meny