Avlösning

Vad innebär Avlösning?

Avlösning innebär att vårdpersonal tillfälligt övertar omvårdnaden från en anhörig eller närstående som vårdar dig i hemmet. Vi erbjuder stöd och hjälp med dagliga personliga behov.
Vår avlösning utförs alltid utav erfaren personal. 
Du ansöker om avlösning via din kommun eller stadsdelsförvaltning.

Vår avlösarservice styrs efter dina behov och önskemål. För att få ett nära och tryggt samarbete mellan dig och din avlösare är det viktigt för oss att relationen blir lyckad från början. Det innebär att den person vi anställer matchar dina intressen, önskemål och behov. 
AkademCare arbetar även med kontinuerliga uppföljningar för att försäkra oss om att allt fungerar som det ska och skapa en god relation med dig.

Stäng meny