Om AkademCare

AkademCare till människor med behov av stöd och hjälp i hemmet.

När vi i april 2007 grundade AkademCare AB var våra värderingar de allra viktigaste grunden i bolaget. Vi ville skapa något nytt. Något som över tid håller på sikt, viktiga för oss är att hela tiden blicka framåt och hela tiden göra saker bättre både för rutiner samt strukturer i vårt arbete.

AkademCare vet att man i all kontakt med människor får ett bättre resultat om man själv mår bra. Allt handlar alltså om att verkligen satsa på våra medarbetare genom att skapa en bra arbetsmiljö ge dem möjligheter att känna till sina rättigheter likasom deras skyldigheter för att trivas på arbetet och detta på sin tur ger en bättre service till våra kunder. 

Hur blir då våra kunder omhändertagna på AkademCare?
Vi lever och verkar utifrån hur vi själva vill bli bemötta och omhändertagna i ett Sverige där välfärd alltid debatteras. För oss är välfärd både socialt och fysiskt och psykiskt välmående och få känna sig trygg när du är behov av omsorg, oavsett vilket slag.

AkademCare AB har lång erfarenhet av att jobba med människor i behov av omsorg, samt företagsutveckling, inom såväl kommunal och privat verksamhet. Vårt mål är att driva ett företag med inriktning på att nå det kvalité i takt med vetenskaplig och teknikens utveckling. Detta innebär då att vår verksamhet har fler erfarna anställda, får bättre förutsättningar och skapar större engagemang. 

Hjärtlig välkomna till oss!  

Ledningen på AkademCare 

Medarbetare

AkademCare har idag 40 medarbetare som är verksam inom hemtjänsten idag.

AkedemCare strävar alltid efter att erbjuda sina kunder bästa vård och omsorg för att verkligen kunna erbjuda detta så anställer vi personer som verkligen har intresset för vården. Bland våra anställda finns undersköterskor, sjuksköterskor och socionomer. 
Vi erbjuder kvalificerad hemtjänst på olika språk och utifrån dina personliga behov och ger dig ett gott bemötande. 

AkedemCare har ett antal i personalen som är certifierad inom demens, vi försöker hela tiden öka kompetensen inom demens inom vår verksamhet.

Kvalité

AkademCare försöker alltid leverera hemtjänst av bästa möjliga kvalité och garantera säkerhet för våra kunder är en ambition som vi prioriterar högst.

AkademCare arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9 

 

Styrelse & Ekonomi

All information som rör AkedemCare styrelse och ekonomi hittar du via knappen nedan: 

Stäng meny