Om AkademCare

AkademCare för människor med behov av stöd och hjälp i hemmet

När vi i april 2007 grundade AkademCare AB var våra värderingar den viktigaste grundbulten i verksamheten. Vi ville skapa något nytt. En verksamhet som tillhandahåller omsorg med kunskap och engagemang, där kundens behov och viljan att ständigt utvecklas står i centrum. Ett långsiktigt tankesätt genomsyrar allt vi gör, t.ex. hur vi utformar våra rutiner, strukturerar vårt arbete samt hur vi samarbetar med våra uppdragsgivare och bemöter våra kunder.

En viktig del i vårt långsiktiga tankesätt är att tillse att våra medarbetare mår bra. Vi jobbar därför aktivt och systematiskt för att upprätthålla en god arbetsmiljö och laganda bland våra medarbetare. På så sätt skapar vi också bättre förutsättningar att kunna tillhandahålla omsorg av högsta kvalitet. 

Våra medarbetare uppmuntras att i utförande av våra tjänster alltid verka utifrån hur dem själva skulle vilja bli bemötta och omhändertagna. Vi tror även på ett aktivt medarbetarskap där varje medarbetare vågar ta initiativ och ledarskap: Om inte jag, vem? Om inte nu, när?

AkademCare AB har lång erfarenhet av att jobba med människor i behov av omsorg. Vår ambition är att alltid tillhandahålla omsorg av högsta kvalitet, med kunskap och engagemang, och med den ödmjukhet som krävs för att kunna ständigt utvecklas. 

Hjärtlig välkomna till oss!  

Ledningen på AkademCare 

Medarbetare

AkademCare har idag över 50 medarbetare inom hemtjänsten

För att kunna tillhandahålla omsorg av högsta kvalitet anställer vi personer med intresse och fallenhet för att visa omsorg och ta hand om människor. Bland våra anställda finns undersköterskor och sjuksköterskor. Vi erbjuder kvalificerad hemtjänst på olika språk och utifrån dina personliga behov. 

AkademCare har personal som är certifierade bl.a. inom demens. Vi jobbar systematiskt och långsiktigt med att öka varje medarbetares individuella kompetens.

Kvalitet

AkademCare har ambitionen att alltid leverera hemtjänst av högsta kvalitet

AkademCare har och arbetar enligt ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, vilket framtagits och uppdateras kontinuerligt enligt den senaste version av SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Stäng meny